CVIDA Vila-Real

Logotipo de CVIDA Vila-Real

 C/ Monestir de Poblet, 15 Desp. 34

12540 Vila-real
Telf.: 96 483 33 59
Fax: 96 452 19 14
Ildefonso Alamillo
info@cvidavila-real.org
www.cvidavila-real.org

CVIDA VILA-REAL
ASOCIACIÓN PARA EL CUIDADO DE LA CALIDAD DE VIDA DE VILA-REAL

CVIDA VILA-REAL (Associació per a l’atenció de la qualitat de vida) integra empreses, entitats, comerços, associacions, professionals i usuaris de Vila-real que contribueixen a la millora de la salut i el benestar de les persones, a qui situen al centre de la seva activitat com a beneficiaris de les tecnologies i serveis per a la qualitat de vida.

CVIDA VILA-REAL és una iniciativa pionera a Espanya que treballa pel desenvolupament econòmic i social de la ciutat. Neix amb el suport de la Generalitat ValenCVIDA VILA-REAL impulsa el desenvolupament de les empreses, entitats i professionals que centren la seva activitat en els béns i serveis per a la cura de la qualitat de vida de les persones i la millora sostenible del seu entorn social i econòmic. Treballem en 9 àmbits empresarials:

·Tecnologia sanitària
·Rehabilitació i autonomia personal
·Persones majors i atenció a la dependència
·Turisme i oci
·Esport
·Salut laboral
·Hàbitat
·Indumentària
·Automoció i mitjans de transport

CVIDA arreplega els interessos de les empreses, entitats i ciutadans que la integren i actua com a interlocutor qualificat davant l’administració Pública i la societat.

·Desenvolupament de l’economia local
·Desenvolupament de l’ocupació local:
·Innovació: identificar oportunitats de negoci per a la millora de la qualitat de vida
·Millora de la qualitat de vida dels ciutadans
·Millora de la sostenibilitat
·Formacióciana i l’Ajuntament de Vila-real davall la coordinació tècnica de l’Institut de Biomecànica de Valencia (IBV).

Área de Actividad
Prevención de riesgos para la salud
Fomento y mantenimiento de la salud
Asistencia Sanitaria
Mejora de la autonomía personal
Atención a la dependencia
Mejora saludable del rendimiento
Confort y satisfacción

Ámbito de Actividad
Hábitat
Rehabilitación y autonomía personal
Indumentaria
Personas mayores y atención a la dependencia
Salud laboral
Tecnología sanitaria
Turismo y ocio
Deporte
Automoción y medios de transporte

Tipo de Empresa
Otras entidades