Associació Valldigna Accesible

Logotipo de la asociación Valldgina Accesible

C/ La Barca (Urb. Sequers), 146. (46760) –

Tavernes de la Valldigna – València

Telf.: 630.47.33.45 686.74.12.34
Francisco Javier Chordá Sancho
valldigna.accesible@gmail.com
http://www.valldignaaccesible.org

ASSOCIACIÓ VALLDIGNA ACCESSIBLE

ASSOCIACIÓ VALLDIGNA ACCESSIBLE

Valldigna Accessible és una associació nascuda fruit d’un moviment social que va comptar amb un ampli suport dels ciutadans i de les ciutadanes de Tavernes de la Valldigna. Les prop de 7000 firmes i les 22 associacions que reclamaven un Tavernes sense barreres arquitectòniques no han caigut en l’oblit i com a resposta hem creat l’associació. El nom comença per Valldigna perquè volem que la iniciativa s’estenga per tota la comarca i acaba en Accessible perquè pretenem fer de la nostra vall un lloc accessible per a tothom.Els principals objectius de l’associació són vetllar pel compliment de la normativa en matèria d’accessibilitat, facilitar informació i orientació a les persones que tenen algun tipus de discapacitat, bé siga temporal o permanent, contribuir a la mentalització de la societat sobre la plena integració de les persones amb mobilitat reduïda i col•laborar amb altres associacions amb finalitats anàlogues.

Área de Actividad
Prevención de Riesgos para la Salud
Mejora de la Autonomía Personal

Ámbito de Actividad
Rehabilitación y Autonomía Personal
Personas Mayores y Atención a la Dependencia
Turismo y OcioHábitat
Automoción y Medios de Transporte

Tipo de Empresa
Otras entidades